ปฎิบัติงานวันแรก

ปฎิบัติงานวันแรก
วันที่ 26แลลลละวันที่ 27ไม่ได้บันทึกเนื่องจากเปิดเทอมใหม่ระบบอินเตอร์เน็ทขัดข้องสองวันที่ผ่านมา ก็จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อนุบาลและห้องธุรการซ้อมรำ ชุดระบำชาวนาให้เด็กไปแสดงในงานวันลอยกระทงในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552ช่วงนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนอะไรเพราะเด็กอนุบาลเปิดเทอมวันที่ 9 พฤศจิกายน2525

สอนสัปดาห์แรก

วันนี้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นวันแรกที่ทำการสอน สอนชั้นอนุบาล 2 หน่วยการเรียนเรื่อง แมลง เด็กๆน่ารักตั้งใจฟังและสนุกกับกิจกรรมที่ครูนำมา ตอนบ่ายให้เด็กเล่นเกมทายปัญหาสนุกมากทั้งครูและเด็ก หลังจากที่เด็กกลับบ้านหมดแล้ว ก็นั่งทำสื่อการสอนและตกแต่งห้องเรียน วันนี้มีความสุขมาก Happyๆๆ มากๆค่ะ


วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552